بررسی رابطه اختلالات خواب رانندگان با حوادث رانندگی

769 بازدید

سالانه تعداد کثیری از رانندگان ، سرنشینان و سایراستفاده کنندگان از راه به علت اختلالات خواب رانندگان مصدوم و فوت می شوند و هزینه سنگینی در زمینه های مختلف به جامعه تحمیل میگردد تحقیق حاضر در جهت بررسی رابطه اختلالات خواب رانندگان با حوادث رانندگی در آزادراه کرج قزوین پرداخته و تلاش می کند ضمن شناختن عوامل موثر بر خواب و تعیین میزان اثر بخشی عوامل راه حل های علمی و تجربی در جلوگیری از تکرار اینگونه حوادث رانندگی ارائه دهد . لذا با بررسی نظریات علمی 6 فرضیه تدوین شد که به روش پیمایشی و با طراحی 2 پرسشنامه محقق گردید که اعتبار و روایی آنها از طریق استخراج تئوریها ، ساخت مقیاس ها و تحلیل عوامل به دست آمده است

آمار نشان داده است خستگی رانندگان دارای اثرات منفی است و ناوگان مسافربری عمومی به ترتیب سواری کرایه ، مینی بوس و اتوبوس به دلیل نظارت پلیس راه بر ساعت کار راننده در بخش خواب آلودگی راننده از تصادفات کمتری نسبت به ناوگان حمل بار و سواری های شخصی برخوردار بوده است68 % از تصادفات ناشی از خواب آلودگی رانندگان آزادراه کرج قزوین در سال 1388 مابین ساعت 2 بامداد تا ساعت 6 صبح حادث شده است

تنها 20% از رانندگان حمل مسافر و 18% از رانندگان حمل بار در سفرهای خود دچارخستگی و خواب آلودگی نشده اند .که این آمار بسیار نگران کننده برای حمل و نقل کشور محسوب می گردد

از 6 فرضیه ارائه شده ، 5 نظریه مورد قبول گروههای تحقیق قرار گرفت و یکی از فرضیه ها تایید نگردید و رد شد

از جمله پیشنهادات تحقیق برای کاهش خواب آلودگی رانندگان استفاده از وجود روانپزشکان و پزشکان اختلالات خواب با نرخ ویزیت ارزان یا مجانی در پایانه های حمل مسافر و بار   و همچنین ساخت استراحتگاههای بین راهی ، مجهز به محل خواب مناسب ، سرویس بهداشتی تمیز و .......... خصوصا در اواسط و انتهای مسیر سفر می توان علاوه بر شادابی رانندگان ،آنان را راغب به استراحت مقطعی در آن محل نمود . کهولت سن راننده ، حضورپلیس در معابر ،   کنترل و نظارت پلیس ، نصب روشنایی معابر ، استفاده از فن آوریهای جدید و ......... از عوامل تاثیر گذار در کاهش حوادث رانندگی ناشی از خواب آلودگی راننده می باشد

كلمات كليدي

اختلالات خواب ، آزاد راه ، هوشیاری ، تصادف

 

 130صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 38000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان اصفهان

دسته بندی: حقوق, نظامی
727 بازدید

امروزه پديده قاچاق مواد مخدر امري بين‌المللي است که اکثر جوامع با آن درگير هستند و به عبارتي اين جرم مرزهاي بين‌المللي را در ربوده و باعث تشکيل باندهاي سازماني و فراملي شده است بنابراين با توجه به اهميت اين موضوع پژوهش حاضر به بررسي علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان اصفهان پرداخته است. اين پژوهش از نوع کاربردي بوده و براي اجراي آن از روش توصيفي- همبستگي استفاده شد است. به منظور گردآوري داده¬ها از پرسش¬نامه محقق ساخته استفاده گرديده است. پرسشنامه‌هاي محقق ساخته، شامل چهار مؤلفه (وضعيت جغرافيايي، بحران‌هاي فرهنگي و خانوادگي، بحران‌هاي اجتماعي، فقر مادي و عدم توانايي برطرف کردن نيازهاي مادي) بوده است. جامعه آماري پژوهش، شامل کليه زندانيان قاچاق مواد مخدر که در زندان‌هاي شيراز به سر مي‌برند مي‌باشد؛ و نمونه آماري با استفاده از روش نمونه گيري کوکران 158 نفر برآورد گرديده است. جهت تجزيه تحليل داده¬ها در سطح آمار استنباطي از آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون، با استفاده از نرم افزار spss 16 انجام شد. نتايج پژوهش نشان داد که تمامي مؤلفه هاي پژوهش (وضعيت جغرافيايي، بحران‌هاي فرهنگي و خانوادگي، بحران‌هاي اجتماعي، فقر مادي و عدم توانايي برطرف کردن نيازهاي مادي) بر گرايش به قاچاق مواد مخدر تأثير گذار است و هرکدام از اين عوامل به نوبه‌ي خود و به ميزان متفاوتي بر گرايش افراد به مواد مخدر تأثير گذار بوده‌اند بنابراين جهت جلوگيري هر چه بيشتر روي آوردن جوانان به قاچاق انواع مواد مخدر بايد به اين مؤلفه‌ها توجه کرد و در جهت رفع مشکلات افراد ابتدا در اين زمينه‌ها گام برداشت سپس انتظار داشت که در کاهش قاچاق مواد مخدر تغييري حاصل گردد.
واژه هاي کليدي: عوامل- قاچاق- مواد مخدر - استان اصفهان.

 

130صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 36000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


پليس محلی و نقش آن در پيشگيری از وقوع جرم

دسته بندی: حقوق, نظامی
1160 بازدید

چكيده:
پليس محله كه در راستاي طرح چشم انداز ۲۰ ساله و تصويب ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم
توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي مطرح شد به زعم پژوهشگر نقش بسيار مهمي در پيشگيري از
وقوع جرايم دارد و در اين راستا نگارنده رساله خويش را با عنوان پليس محلي و نقش آن در
پيشگيري از وقوع جرم انتخاب و آن را به دو بخش ، اول مباني تئوريك و نظري نقش پليس در
پيشگيري اعم از اهميت و ضرورت پيشگيري از وقوع جرم و بررسي رابطه ضرورت پيشگيري و
نقش پليس و در اين باره همكاري مردم با پليس در ايجاد امنيت محله ، به مناسبت هاي زماني و
مكانهاي مستعد جرم و نيزبررسي سياست جنايي مشاركتي در دو قالب مشاركت مردم و جامعه مدني
در امر پيشگيري و مدل هاي مشاركت آنها در سياست جنايي مقنن را تحليل و در پايان جايگاه و
شأن پليس علي الخصوص پليس محلي را در امر پيشگيري به لحاظ تئوريك و راهكارهاي خاص
وبا نگاهي اجمالي به تاريخچه آن بررسي مي گردد .
در بخش دوم محقق جلوه هاي پليس محله ونيروهاي آن رادر قالب سازماندهي و كنترل از
طريق سازمانهايي چون شوراي امنيت كشور – مركز انتظام (معاونت انتظامي ناجا)و شركتهاي
خدمات حفاظتي و مراقبتي و تعامل آنها با نيرو هاي پليس محلي و همچنين بررسي نوع ، ميزان و
ضوابط عملكرد آنها و بررسي مصاديق پليس محلي در قالبهاي سرشيفت ، گشتي و ايستاده و ...
پرداخته و از طريق مصاحبه و پرسشنامه و مراجعه به سازمانهاي عالي و ناظر بر عملكرد پليس محله
به آمارهاي مهمي در زمينه هاي مختلف پيشگيري از جرم و رابطه آن با حضور و عملكرد پليس
محله دست يافته است و سرانجام نتيجه گيري هاي پژوهش راارائه خواهد كرد .

 


185صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 39900 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم نظامی و انتظامی  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693


بررسی گفتمان امنيت محور در تدابير پيشگيرانه پليسی

دسته بندی: حقوق, نظامی
1229 بازدید

همواره آنچه بشر به عنوان تدابير پيشگيرانه از طريق نظام عدالت كيفري بطور عام و پليس بطور خاص با آن مواجه شده است، تدابير واكنشي و كيفري بوده است. در قرون اخير ناكارآمـدي ايـنتدابير از يك سو و نقض فاحش حقوق شهروندان در اعمال اين تدابير از سـوي ديگـر ضـرورتاعمال اين تدابير را در شاكله هاي مدني تر و اجتماعي تر ايجاب مي كرد. لذا اين نگرش به تغيير رويكرد پليس از امنيت محور به شهروندمدار منتهي گرديد. اما آنچه در قالـب بـرون داد عملكـردپليس در راستاي تدابير پيشگيرانه مي توان مشاهده كرد، همان تدابير سركوبگر و ارعابي است كـهبا ظاهري شهروندمدار در چهارچوب نظام عدالت كيفري، نهادينه گرديده است. به نظر مـي رسـدزمان آن رسيده رويكرد شهروندمدار در تدابير پيشگيرانه پليسي بر رويكرد امنيت محور تفوق پيدا كند. پايان نامه حاضر مي كوشد تا از طريق تعيين مؤلفه هاي هـر دو رويكـرد و تشـريح مـدلهايپيشگيري پليسي آنها را مورد آسيب شناسي قرار داده و چالشـهاي پيرامـون پيشـگيري پليسـي درقوانين ايران را مورد تحليل و بررسي قرار دهد.

واژگان كليدي: مدلهاي پليس پيشگيري، رويكرد امنيت محور، رويكرد شـهروندمدار، نهادهـايپيشگيري، قوانين ايران
172صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 38000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693


تاثیر اشغال افغانستان و عراق بر قدرت بین المللی ایالات متحده آمریکا

دسته بندی: علوم سیاسی, نظامی
1156 بازدید

ایالات متحده در صدد تسلط بر خاورمیانه و دستیابی به منافع خود و کاهش نقش سایر قدرت ها در این منطقه می باشد. علاوه بر این ها، بیم ائتلاف، میان قدرت های منطقه ای با قدرت های فرامنطقه ای برای مقابله با آمریکا وجود دارد. در نتیجه با توجه به اهمیت این منطقه از دیدگاه ایالات متحده، شاید بیشتر به ماهیت عملکرد و سیاست های آمریکا در منطقه پی ببریم.
در چنین بافتی، حمله آمریکا به افغانستان، حضور فعال نیروهای آمریکایی در منطقه، خودداری آمریکا از امضاء توافقات هسته ای جهان و خروج یکطرفه از پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای و موشک های بالستیک میان آمریکا و روسیه، مجموعا این ایده را که هدف آمریکا در منطقه سلطه طلبی و کسب، حفظ و افزایش قدرت خویش است را تقویت نموده و از همین رو با سخنرانی بوش در کنگره آمریکا و اعلام تهدیدات زنجیره ای علیه کشورهای منطقه با عنوان محور شرارت، قبل از آنکه یک نطق سالیانه و یا موضع گیری انتخاباتی باشد، به مثابه فراهم آوردن زمینه گفتمانی، جهت گیری جدید سیاست خارجی آمریکا برای ایجاد خاورمیانه بزرگ با لحاظ منافع ملی آمریکا در منطقه قلمداد شد. از همین رو، به علت یکجانبه گرایی از سوی دولتمردان نو محافظه کار آمریکا، در ائتلاف جهانی در مبارزه با تروریسم به رهبری ایالات متحده که به دلیل واقعه 11 سپتامبر به وجود آمده بود، شکاف ایجاد شده و چالش میان قرائت آمریکایی و غیر آمریکایی از نظم نوین جهانی را شدیدتر ساخت.
آمریکا برای دستیابی به این نظم نوین، در پی تاثیر گذاری بر حکومت های یاغی در منطقه و تابع کردن آنها در بازی مورد علاقه خود برآمد و طرح خاورمیانه بزرگ را مطرح کرد. در ابتدا افغانستان را اشغال کرد و سپس مبادرت به اشغال عراق نمود.

 

 

227صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 46000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم سیاسی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693


كاربرد سلاح هاي شيميايي و بيولوژيك در جنگ ايران و عراق

دسته بندی: علوم سیاسی, نظامی
1367 بازدید

بيان مسئله

هم اكنون جنگ افزارهاي شيميايي در پاره اي از كشورهاي جهان سوم ، بويژه پس از استفاده عراق از آن و عدم واكنش موثر بين المللي به جناياتي كه صدام مرتكب شد اين سلاح به عنوان جنگ افزار استراتژيك مورد توجه قرار گرفته و پاره اي از كشورهاي جهان نيز در دستيابي به آن با يكديگر به رقابت مي پردازند و بودجه هاي هنگفتي راصرف اين خريد و ساخت و تجهيز خود  به اين سلاح  ها مي كنند .

از طرفي عواقب يك جنگ نظامي با جنگ افزارهاي شيميايي پيشرفته كنوني علاوه بر اثرات ناگوار بر روي نظاميان و براي غيره نظاميان و محيط زيست نيز بي اندازه ناگوار و دردناك‌خواهد بود.

سالها  از جنگ ايران و عراق مي گذرد ، اما ما هر روزه شاهد شهادت عزيزاني هستيم كه در جنگ با عوامل شيميايي مجروح شده و اين اثرات تا كنون ادامه داشته و اينك باعث شهادت ايشان در سالهاي اخير مي شود .

در حالي كه قدمت مذاكرات كنترل تسليحات به حدود صد سال پيش مي رسد و كنوانسيون جنگ افزارهاي شيميايي را همه دول پذيرفته اند باز ما شاهد استفاده ، تكميل و پيشرفت اين سلاح در سطح جهان مي باشيم . حتي با وجود سلاح هاي هسته اي و كشتار جمعي باز اين نوع سلاح ها بيشتر مورد توجه قرار گرفته است .

آمريكا دركنفرانس ها با بيانيه هاي مختلف خودرا مصلح و ناجي معرفي كرده و طرح هايي براي خلع سلاح شيميايي و هسته اي ارائه مي دهد ولي خود مدرنترين و پيچيده ترين تسليحات هسته اي را داشته و اسرائيل را كه ژاندارم آمريكا در خاورميانه است را از بيخ و بن به سلاح هاي كشتار جمعي مجهز نموده است و يا در جنگ ايران و عراق خود به عراق اين تسليحات داده ، امروزه هم شاهديم كه ايران را به خاطر داشتن فن آوري هسته اي تهديد نظامي مي نمايد .

اهيمت و ضرورت تحقيق

 اهميت اين موضوع به اندازه اي است كه همه ايرانيان و بالاخص قشر جوان و نوجوان ايراني بدانند در هشت سال دفاع مقدس چه بر سر ارتش ، سپاه ، بسيج و ساير نيروهاي نظامي (نيروهاي بومي) در شهر هاي مرزي گذشته است و بدانند كه در آينده با تهديداتي كه آمريكا عليه ايران اعمال مي كند ، داشتن يا نداشتن فنآوري هسته اي ، الزامي است يا خير ؟

 

64صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 15000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام مقاله و پایان نامه با موضوعات  نظامی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 

 

 


لجستیک جنگ کره

دسته بندی: نظامی
5495 بازدید

لجستیك جنگ كره

در جنگ كره احتمال بروز مشكلات لجستیكی می رفت و از این روی درسهای لجستیكی فرا گرتفه شده از جنگ جهانی دوم در حل این مشكلات به كار گرفته شدند. در ابتدای جنگ چند مشكل لجستیكی از چشم طرح ریزان دور مانده بود:

1-  شبه جزیره كره پنج هزار مایل دریایی از آمریكا فاصله داشت.

2-  در كره بنادر و سیستم ترابری زمینی مناسبی وجود نداشت.

3-  نیروهای كمونیست اكثر مناطق صنعتی جنوب را تحت كنترل داشتند.

4- نیروهای كره شمالی با وجود مهارت به جای مانده از نیروهای ژاپنی به مهارت زیادی دسترسی داشتند. از سوی دیگر آنها با تجهیزات آمریكایی به جای مانده از جنگ جهانی دوم نیز دسترسی داشتند و ارتش سرخ پوستان نیز جنگ افزارهای روسی را در اختیار آنها قرار می داد.

 

 

79صفحه فونت 16 فایل ورد  قیمت:4800تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 


مداخله نظامی آمريكا در گرانادا

دسته بندی: نظامی
5259 بازدید

مداخله نظامی آمریكا در گرانادا

برای دستیابی به اهداف این عملیات، حوزه های بسیار متفاوتی از لجستیك باید شناسایی و طرح ریزی می دشند. یكی از نیازمندی ها نحوه محافظات از فرودگاه و شناسایی موارد مورد نیاز برای این كار بود. سوالاتی چون تعداد افراد موردنیاز و نوع تجهیزات، مهمات و پشتیبانی مطرح شدند.

نیازمندی اصلی دیگر تقسیم گیری بر سر نحوه استقرار محافظت و جستجوی كارآمد دانشجویان آمریكایی در بند دولت گرانادا بود. (توجه علمیات Urgent funy) به واسطه دستگیری چند دانشجوی پزشكی آمریكایی در گانا به اتهام جاسیوسی برای CIA بود. ملاحظات این اقلام شامل نوع ترابری هوایی، غذایی مورد نیاز دانشجویان و سایر اسرای جنگی بود

 

 

44صفحه فونت 16 فایل ورد  قیمت:3500تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 

 


مشکلات امنیت فرهنگی توریسم در شهر اصفهان و تاثیر نیروی انتظامی در این زمینه

1439 بازدید

موانع و مشکلات امنیت فرهنگی توریسم در شهر اصفهان و تاثیر نیروی انتظامی در این زمینه

 چكيده

اين پژوهش با هدف بررسي موانع و مشكلات امنیت فرهنگي توريسم در شهر اصفهان انجام گرفته است و بدين منظور نقش  وتاثیرابعاد پنج گانه :باورها و اعتقادات مذهبي مردم، آداب و رسوم رايج در بين مردم، اطلاع رساني و تبليغات، سرمايه گذاري هاي اقتصادي در بخش توريسم، نيروي انساني مجرب و ماهر برامنیت توريسم در شهر اصفهان مورد بررسي قرار گرفت. روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي بود. جامعه آماري تحقيق را كليه راهنمايان تور عضو انجمن راهنمايان به تعداد 120 نفر تشكيل داد كه به دليل محدوديت جامعه آماري، كل آن به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شد. ابزار گردآوري اطلاعات پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته شامل دو بخش بود. بخش اول ويژگي هاي جمعيت شناختي آزمودنيها شامل (سن، جنس،تاهل، تحصيلات، سابقه خدمت) و بخش دوم شامل 50 سوال بسته در مورد متغيرهاي اصلي تحقيق بود كه اعتبار آن براساس آلفاي كرونباخ 91/0 بدست آمد. تجزيه و تحليل نتايج تحقيق با استفاده از آمار توصيفي در سطح (جداول، فراواني، انحراف معيار و ميانگين) نشان داد كه تعصب درباورهاو اعتقادات مذهبي مردم (با ميانگين22/3)، آداب رسوم رايج در بين مردم(با ميانگين 66/3)، ضعف اطلاع رساني و تبليغات (با ميانگين 81/3) و ضعف سرمايه گذاري هاي اقتصادي( با ميانگين 64/3) و ضعف نيروي انساني(با ميانگين 52/3) بيش از سطح متوسط در بروز مشكلات و موانع امنیت فرهنگی توريسم موثر بودند.

 

كليد واژه : توريسم، آداب و رسوم، اطلاع رساني، تبليغات، نيروي انساني

 16صفحه فایل ورد منابع فارسی و انگلیسی دارد قیمت:3500تومان

  

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

ید


بررسی افزایش مشارکت مردمی با نیروی انتظامی در کاهش جرائم مربوط به مواد مخدر

دسته بندی: نظامی
1393 بازدید

بررسی افزایش مشارکت مردمی با نیروی انتظامی در کاهش جرائم مربوط به مواد مخدر

چکیده:

صرف­نظر از اینکه اعتیاد جرم است یا بیماری؛ و در پی آن معتاد مجرم است یا بیمار، در حال حاضر با ظرافت تقینی خاصی در آخرین اصلاحات قانونی در سال 1389 معتاد در صورتی که اقدام به ترک مصرف مواد نکند مجرم محسوب می­شود و در نتیجه اعتیاد به عنوان بزه شناخته می­شود.

اعتیاد یک واقعیت تلخ و انکار ناپذیر است و هیچ فرد یا گروه یا خانواده ای نمی­تواند اطمینان داشته باشد که از آسیبهای احتمالی موادمخدر و تبعات آن خواه مستقیم خواه غیر­مستتقیم مصون است. از این رو پیشگیری از وقوع آن رسالتی است که از طرف اجتماع ، قانون و نهادها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی شده است. بدیهی است آثار نامطلوب ناشی از اعتیاد در حوزه امنیت، سیاست، اقتصاد و همچنین وقوع جرایم و آسیبهای اجتماعی همچون طلاق، بیماری، سرقت وضرب و جرح نیازمند مدیریت پیشگیرانه جامع در سطح کشور بوده تا با همکاری و مشارکت نهادها و مراجع دولتی و غیر دولتی کاهش سوء مصرف مواد مخدر و روان گردان در جامعه حاصل گردد.

نیروی پلیس در بین نهادهای متولی امر پیشگیری بیشترین سهم مشارکت آموزشی را در مقایسه با نهادهای مرتبط دارا است؛ چرا که وظایف حرفه ای پلیس و ارتباط بیشتر آن با معتادین و مجرمین مرتبط با مواد مخدر موجب گردیده به لحاظ علمی و عملی  نیروی انتظامی سهم بیشتری در آموزش همه­جانبه پیشگیری از وقوع جرم (اعتیاد) را در بین نهاد­های متولی امر داشته باشد. از این رو شناخت برخی از مراحل پیشگیری و روشهای مختلف آن و نقش پلیس در آموزش جامع پیشگیری از اعتیاد مفید و مؤثر ارزیابی می شود.

واژگان کلیدی :

اعتیاد - پیشگیری –- مشارکت پیشگیرانه – پلیس

 93صفحه فونت 14 فایل ورد منابع  فارسی و انگلیسی دارد  قیمت: 9500تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید