جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غيرانتفاعی

دسته بندی: مدیریت
1179 بازدید

-1-) بيان مسأله

دردنیای امروز، مؤسسات آموزش عالی به عنوان مراکزی برای پاسداری از دانش موجود و محیطی برای فعالیت های پژوهشی در نظر گرفته می شوند.از طریق این موسسات است که حقایق جدیدی که راهگشای حل مسائل انسان ها و جوامع بشری باشند،کشف می شود.از این رو تکلیف برقرارکردن الگوی سازمانی و چگونگی اداره کردن چنین موسساتی روشن است.در این میان،متغیرهایی نظیر فرهنگ سازمانی،جو سازمانی،الگوهای تصمیم گیری و مشارکت کارکنان در امور سازمان نقشی انکار  ناپذیر را در پیشبرد اهداف سازمان دارا هستند.

تسلیمی (1384)در این خصوص اشاره مي نمايد كه در عصر اطلاعات، مدیریت اثربخش و موفقیت آمیز سازمانها به توانمندی گردانندگان آنها در حل مسائل ساختار نیافته،شکار فرصتها، استفاده مدبرانه ازشایستگی های سازمان و کسب برتری رقابتی از طریق تصمیم گیری و اتخاذ تصمیمات صحیح بستگی دارد.کیفیت تصمیمات با تلفیق دانش،تخصص،مهارت و رویکرد افراد متعدد درگیر در فرایند تصمیم گیری و هم افزایی حاصل از آن بهبود می یابد.

    تأثير تصميمات مشارکتي بر کارکرد سازمان‌ها تصميم‌گيرندگان را مجاب نموده که نگاه ويژه‌اي به مشارکت‌ کارکنان در تصميم‌گيري‌هاي سازماني داشته باشند .از اين‌روست که پرستون و پست[1] معتقدند که: انقلاب اول در علم مديريت، انقلاب استبداد مديران بود و انقلاب دوم، انقلاب جدايي مالکيت از مديريت و انقلاب سوم که مهم‌ترين انقلاب در مديريت است، انقلاب مشارکت در تصميم‌گيري‌ها است (طولابي، 1381، 59).

 

118 صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 14000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 

 

 


بررسي رابطه منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس

دسته بندی: روانشناسی
780 بازدید

 

چكيده تحقيق

 

    پژوهش حاضر٬ با نام « بررسی رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس » كه با هدف يافتن رابطه بين عزت نفس و منبع كنترل در پسران و دختران دانشجو وهمچنين يافتن تفاوت  منبع كنترل و عزت نفس بين دانشجويان دختر و پسر , انجام شد.

 

    منبع كنترل كه داراي دو بعد دروني و بيروني است و بنابر فرضيات راتر ,افرادي كه داراي منبع كنترل دروني هستند معتقدند كه اعمالشان نقش عمدهاي در به حد اكثر رساندن برون دادهاي بد يا خوب دارد و افراد داراي داراي منبع كنترل بيروني٬ فكر ميكنند برون دادهاي بد يا خوب ارتباطي با رفتار انها ندارد.

 

    عزت نفس به مقدار ارزشي گفته ميشود كه فرد به خود نسبت ميدهد و فكر ميكند ديگران براي او به عنوان يك شخص قائل هستند.

 

    جامعه آماري مورد نظر در اين پژوهش دانشجويان دختر و پسر دانشگاه اصفهان بوده و نمونه انتخاب شده نيز 60 نفر از دانشجويان كه شامل 30 دختر و 30 پسر بوده كه در كتابخانه ادبيات مشغول به درس خواندن بو دند و روش نمونه گيري نيز نمونه گيري در دسترس است.

 

   روش آماري كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفت ٬با توجه به اين كه پژوهش داراي دو متغيير بوده كه هر كدام نيز داراي دو بعد بودند روش خي دو بود.

 

 

 

100 صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پرسشنامه دارد قیمت 15000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه روانشناسی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 

 


بررسی و مقايسه ميزان اضطراب دانشجويان پسر قبل از امتحانات و در ايام امتحانات

دسته بندی: روانشناسی
821 بازدید

چكيده پايان‌نامه :

اين پژوهش به منظور بررسي و مقايسه ميزان اضطراب دانشجويان پسر قبل از امتحانات و در ايام امتحانات صورت گرفته است. پژوهش در سطح دانشگاه تبريز انجام گرفت.

بعد از انتخاب نمونه لازم به منظور جمع‌آوري داده‌ها از مقياس زونگ استفاده شد.

براي تحليل داده‌هاي جمع‌آوري شده آزمون t استفاده شده .T محاسبه شده در سطح 001/0 معني‌دار است كه فرضيه H1 مورد تأييد قرار گرفت. به عبارت ديگر بين ميزان اضطراب دانشجويان قبل از امتحانات و در ايام امتحانات تفاوت وجود دارد و اين تفاوت از لحاظ آماري معني‌دار‌ است  و به اين ترتيب فرضيه پيشنهادي پژوهش مورد تأييد قرار گرفت.

 

70 صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پرسشنامه دارد قیمت 11000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه روانشناسی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 

 


مدیریت با تکیه بر معنویت

دسته بندی: مدیریت
5652 بازدید

مدیریت معنوی به معناي تحرك درآوردن رفتار فعال براي ارضاي نياز است. بعضي از نيازها مانند احتياح زيستي به آب و هوا، غذا، خواب، سرپناه جزو نيازهاي اوليه است و ساير نيازها را مي توان به عنوان نيازهاي ثانويه تلقي كرد كه مانند نياز به قدر و منزلت، مقام، وابستگي به ديگران، محبت و. موفقيت و ... كه درجه شدت اين نيازها در اشخاص مختلف متفاوت است. (ايران نژاد، 1376، 376) در تحقيق حاضر به دنبال آن هستيم كه نيازهاي كاركنان شركت را مورد مطالعه و بررسي قرار دهيم كه مهمترين عامل مؤثر بر نظام مدیریت معنوی به شمار مي رود. در سنجش نيازهاي شديد كاركنان از مدل پنج طبقه اي سلسله مراتب نيازهاي مازلو كه به ترتيب عبارتند از نيازهاي فيزيولوژيك، ايمني، امنيت، اجتماعي و تعلق، احترام و خودشكوفايي و همچنين نيازهاي آشكار ماري، تئوري دو عاملي هرزبرگ و تئوري مك كلند به عنوان الگو استفاده شده است.

تركيب نيازهاي شديد كاركنان وضعيت مدیریت معنویي آنان را نشان خواهد داد و با مطالعه و بررسي بيشتر مشخص خواهد گرديد كه سازمان مذكور تا چه حد به ارضاي اين نيازها توجه جدي دارد.

 

80صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 12000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


RFID

دسته بندی: کامپیوتر
2183 بازدید

چكيده

شناسايي با استفاده از اموا ج راديويي ، يك روش خودكار جهت شناسايي مي باشد و براساس ذخيره سازي انرژي وبازيابي از راه دور ديتا كه توسط برچسب هاي RFID انجام مي شود ، استوار است. به دليل وجود آنتن ، نويز درمدار تأثير زيادي دارد و روش هايي براي كاهش اثر نويز ارائه گرديده است.

RFID  ، مجموعه اي از روش هاي فني است كه به كمك امواج راديويي با طيف فركانسي مشخص به شناسايي پرداخته ودر گسترده ي وسيعي از صنايع كاربرد دارد . لذا مي توان با تمركز روي هريك از كاربردهاي اين فناوري وشرح فرآيندهاي پياده سازي آن ، گامي به سمت فراگيري شدن استفاده از اين فناوري برداشت .

داده ها و اطلاعاتي كه در جريان عمليات و فعاليتهالي مربوط به كالا به كار گرفته مي شوند نقش بسيار مهمي دارند. در انجام تمام معاملات و دست به دست شدنهاي كالاها، اطلاعات مربوط به آنها ،توسط ذينفعان مربوطه مورد استفاده قرارمي گيرد. دريك بازار گسترده ،اقلام كالا با تنوع بسيار زياد توسط عرضه كنندگان متعدد وارد چرخه گردش و فروش شده ودر مبادي و نقاط فروش تفكيك و شناسيي منحصر به فرد آنها اهميت مي يابد.سازوكارهاي مربوط به يونيك سازي هرقلم كالاي عرضه شده توسط يك تأمين كننده به گونه اي است كه در سراسر جهان ،هركالا ،فقط يك كد يا شماره دريافت مي كندو هيچگونه تداخل و همپوشاني بين شماره ها بروز نمي نمايد.اما در نقطه فروش كالاها مسئله ديگري هم وجود دارد وآن افزايش سرعت و دقت خواندن كدهاي يونيك ثبت شده برروي كالاهاست .نمادهاي قابل خواندن توسط انسان به وسيله ماشين فهميده نمي شود.براي آنكه يك داده يا اطلاعات مانند كد 62650000851 توسط ماشين قابل خواندن باشد بايد آن را به صورت نماد مناسب تبديل كرد. در 30 سال گذشته اين نمادها همان باركد يا خط نماد بوده است. از سال 2000 استفاده از نمادهايي كه ماشين آن را بخواند و براساس فركانسها و امواج راديويي شناسايي صورت پذيرددرحال شكل گيري است .اين فناوري جديد RFID است و امكانات و قابليتهاي بيشتري نسبت به باركددارد.

در ابتداي اين پژوهش  به تاريخچه RFID پرداخته و به چگونگي عملكرد و اجزاي سيستم هاي شناسايي از طريق امواج راديويي ( بر چسب هاي RFID ، آنتها ، دستگاه هاي قرائتگر اطلاعات، نرم افزار ها و پايگاه ي داده) مي پردازيم و با بررسي انواع باند فركانسي RFID و نمونه كاربرد در هر باند به EPC به عنوان كد الكتريكي استاندارد اشاره كرده و كلاس هاي مختلف RFID را مطرح مي سازيم ؛ سپس به مزايا و محدوديت هايRFID مي پردازيم وبرخي از كاربردهاي مهم آن را مورد بررسي قرارمي دهيم.

 

110 صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 15000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه کامپیوتر در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


اثر بخشی آموزشی بخشودگی بر افزایش رضایتمندی زناشویی و شادکامی زنان معلم

دسته بندی: روانشناسی
1233 بازدید

پروپوزال اثر بخشی آموزشی بخشودگی بر افزایش رضایتمندی زناشویی و شادکامی زنان معلم

 

با توجه به نقش مهم خانواده در تکوین شخصیت و رشد جسمانی، عاطفی، عقلانی و اخلاقی افراد و رشد شکوفایی استعدادهای و اثرات نامطلوب ازهم­گسیختگی خانواده بر روی اعضای آن، می‌توان به صورت موثری از راهبردهای معنوی در جهت بهبود مشکلات خانواده سود جست. یکی از این راهبردهای معنوی که قدرت و فراگیری خاصی را در روابط خانوادگی دارد، بخشودگی[1] است که می‌تواند در جهت افزایش رضایت­مندی زناشویی بسیار موثر واقع شود. ورثینگتون[2] بخشودگی زوجین را فرایندی تعریف می­کند که باعث افزایش درک از خود، یکدیگر و روابط شده و طرفین خود را از سلطه­ی افکار، احساسات و رفتارهای منفی بعد از تجربه­ی یک رویداد ناخوش­آیند بین فردی، می­رهانند (3). اگر چه در متون پژوهشی مختلف، انواع متفاوتی از بخشودگی تعریف شده است (مانند بخشودگی بازداری شده[4]، بخشودگی مشروط[5]، بخشودگی زیرکانه[6]، بخشودگی ناپخته[7]، بخشودگی کاذب[8]، بخشودگی تکرارشونده[9])، بخشودگی مورد نظر در این جا از نوع بخشودگی اصیل[10] و به صورت رشته­ای از بازسازی­های شناختی، عاطفی و رفتاری وقایعی است که بر لغزش­ها و نارسایی­های رابطه، احاطه دارند.... 

 

22 صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 9000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید 


مدیریت پروژه pm

دسته بندی: صنایع
3715 بازدید

ازسال1981،باتلاش موسسه مدیریت پروژه یاPIM،مدیریت پروژه به صورت یک حرفه مستقل درآمده است.این موسسه برنامه ای تحت عنوانPMPیاگواهی مدیریت پروژه خبره راتدارک وپشتیبانی نمود.این برنامه شامل داوطلبانی می شود که دارای سوابق تحصیلی وتجربه کاری لازم بوده وتخصص کافی درکلاسهایPMBOKبه دست می آورند. PMBOkاز9موضوع تشکیل شده که به قرارزیراست:

1- مدیریت اهداف: نظارت برپروژه ازطریق اهداف ودستیابی های موردنظرکارفرما.

2- مدیریت هزینه: نظارت برهزینه های پروژه ازطریق تجمعی ،سازماندهی وتحلیل اطلاعات ونهایتا ارائه گزارش مالی.

3- مدیریت زمان: برنامه ریزی،زمان بندی ونظارت برپروژه جهت دستیابی به اهداف زمانی.

4- مدیریت نیروی انسانی: راهبردوهماهنگی افراد شرکت کننده درپروژه.

5- مدیریت کیفیت: دستیابی به استانداردهای کیفی جهت ارتقاء کارایی پروژه.

6- مدیریت پیمان/ تامین: انتخاب،مذاکره وسفارش تهیه وخریدمواد،ابزاروخدمات.

7- مدیریت ارتباطات: پخش اطلاعات وداده هابه صورت مستمردرمیان اعضاء تیم پروژه ومدیران پروژه.

 

58 صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 8000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید


بررسی تاثیرات مثبت و منفی استاندارد نمودن هتل

952 بازدید

رابطه قوي با استانداردهای هتل مهمترين رمز مؤفقيت هر كسب وكار است. اصل و ريشه مفهوم «مديريت ارتباط با توریست های بین المللی» اين اصل قديمي است كه «هميشه حق با استانداردهای هتل است». در چند سال اخير، افراد دانشگاهي، فروشندگان نرم افزار، مشاوران كسب و كارها در اين زمينه در گير شده اند و مفهوم مديريت ارتباط با استانداردهای هتل كه به معني تلاش هاي سازمان جهت ايجاد و ارايه ارزش بالاتر به استانداردهای هتل است را توسعه داده‌اند (Stone & Foss, 2001 و فرزانه، 1385، ص1).

     سازمان ها و تشخيص داده اند كه استانداردهای هتل مهم ترين دارايي شان هستند و به روابط با استانداردهای هتل به عنوان مبادلاتي سودمند و متقابل ونيز فرصت هايي كه نياز به مديريت دارد، مي نگرند (Plakoyi annaki, 2005 و فرزانه، 1385، ص1).

استاندارد هتل راهبردی تجاری است که به جذب حفظ و ارتقای گردشگر  می پردازد . با اجرای صحیح استاندارد هتل سازمانها قادر خواهند بود با هزینه کمتر به سه وظیفه فوق بپردازند . این کار در عصر جهانی سازی و در زمانی که یک سازمان ممکن است میلیونها گردشگر داشته باشد بدون به کارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات امکانپذیر نخواهد بود . فناوری اطلاعات ابزاری برای پیاده سازی نقاط ضعف و قوت استانداردهای هتل در هتل های بین المللی است تا به وسیله آن سازمانها بتوانند با تک تک استانداردهای هتل به گونه ای ارتباط داشته که گویی آن گردشگر تنها گردشگر سازمان است.

 

 200 صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 30000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه هتلداری در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 

 

 


برداشت سنتی از مفهوم امنيت ملی

دسته بندی: علوم سیاسی
5513 بازدید

برداشت سنتی از مفهوم امنيت ملی

 

در اين مقاله به بررسي برداشت سنتي مفهوم امنيت ملي پرداخته خواهد شد. منظور از برداشت سنتي، مفهوم نظامي و سخت‌افزاري امنيت ملي است، همانطور كه خواهيم گفت مفهوم امنيت ملي در اين برداشت بيشتر از بعد نظامي آن مطرح بوده است بطوريكه، هر چند در اواسط قرن بيستم با ظهور قطب‌هاي اقتصادي همچون آلمان غربي و ژاپن، بعد اقتصادي مفهوم امنيت ملي از توجه خاصي برخوردار گرديد اما تا پايان فروپاشي نظام دو قطبي بدنبال آن پايان جنگ سرد بعد نظامي از تعيين‌كنندگي ويژه‌اي برخوردار بود. در اين فصل جهت بررسي برداشت سنتي از مفهوم امنيت ملي بايد از دو بعد تاريخي و نظري بپردازيم، مطالب اين فصل را در دو مبحث بيان مي‌كنيم؛ در مبحث اول مباني تاريخي برداشت سنتي مفهوم امنيت ملي در مبحث دوم به مباني نظري آن مي‌پردازيم.

 37صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد  قیمت 7000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه علوم سیاسی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 

 


بادامک های صنعتی

دسته بندی: مکانیک
5652 بازدید

بادامک صنعتی چگونه کار می کند؟

سوپاپ ها اجازه می دهند مخلوط هوا-سوخت به موتور وارد شود و همچنین دود خارج شود.بادامک صنعتی از برجستگی هایی (به نام بادامک صنعتی) استفاده می کند که هنگام چرخیدن،سوپاپ ها را می فشارد تا باز شوند،در حالی که فنرهای روی سوپاپها،آنها را به موقعیت بسته باز می گرداند.این یک کار حیاتی است،که می تواند تاثیرات بسزایی روی عملکرد موتور در سرعتهای مختلف داشته باشد.در صفحه بعدی این مقاله,شما می توانید انیمیشنی که برای نشان دادن تفاوت بین بادامک صنعتی استاندارد و بادامک صنعتی برتر ساخته شده است را مشاهده کنید.

 

67 صفحه فایل ورد (Word) فونت 14  قیمت 14000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید